Pravidelná setkání

Bohoslužby:                                 neděle v 9:00 v modlitebně (v zimě na faře)

Biblické hodiny:                      pro dospělé: úterý v 18.00 na faře - hovory o víře

Setkání s modlitbami:                    čtvrtek v 9.30 zpravidla na faře

Staršovstvo:                                             první nebo druhé pondělí v měsíci v 17.30 na faře