Zpráva staršovstva o životě sboru v roce 2017

V našem sboru stále působí dva kazatelé: Mgr. Naděje Čejková (90% úvazku) a Mgr. Miroslav Čejka (10% úvazku).  Další pracovní úvazek má u Vězeňské služby ČR jako kaplan ve věznici ve Světlé nad Sázavou na 50%. Sestra Čejková administruje sbor v Rané. V roce 2017 byla opět zvolena na 3 roky do výboru Spolku evangelických kazatelů. Na synodu v roce 2015 byla zvolena na 6 let do Církevní pastýřské rady.

Bohoslužby se v loňském roce konaly pravidelně každou neděli a o svátcích celkem 56x s průměrnou účastí 18 dospělých a 1 dítě, Večeře Páně byla vysluhována 19x s průměrnou účastí 17 osob. Pašije na Zelený čtvrtek jsme tentokrát uspořádali jinak než obvykle – seděli jsme kolem stolu a jednotlivé oddíly z Písma svatého četli někteří předem určení členové sboru. Nedělní škola se konala 17x, s průměrnou účastí 2 děti.

V průběhu roku bohoslužby vedli a výkladem Písma svatého nám posloužili: N. Čejková 41x, M. Čejka (vzhledem k tomu, že byl půl roku v pracovní neschopnosti) 3x, T. Jirků 3x, A. Hanychová, L. Klíma, M. Váňa, E. Ouzká, M. Branda 1x. Čtené bohoslužby jsme měli 4x, četli je: V. Filipová 3x, Jaroslav Štorek 1x. Zpěv při bohoslužbách doprovázel převážně M. Čejka, v jeho nepřítomnosti ho zastoupili M. Cupalová, L. Jelínek, A. Hanychová a L. Čejková. Presbyterní službu konali: E. Brtková a M. Otradovská 12x, S. Fišerová a B. Sotona 10x, Jan Štorek 9x a V. Filipová 3x. Po bohoslužbách jsme se 5x sešli při kávě např. se zpěváky z Chotěboře, s L. Klímou, se seniorem M. Vančou a s A. Hanychovou. Společný oběd na faře jsme tentokrát neměli ani jednou. V létě se 2x pořádalo opékání buřtů na farské zahradě. Sestra Čejková o prázdninách vedla spolu s M. Váňou dětský tábor v Krouně a týdenní pobyt pro prarodiče s vnoučaty v Bělči.

Staršovstvo jednalo na deseti řádných a jedné mimořádné schůzi, v případě potřeby se několikrát sešlo po bohoslužbách. Sestra farářka napsala 3 sborové dopisy, roznesli je členové sboru. Kromě pravidelného sborového shromáždění konaného 19.3. jsme se 26. 11. sešli ještě k mimořádnému sborovému shromáždění, kde byli zvoleni 3 členové staršovstva a 2 náhradníci.

Protože v roce 2016 skončily ekumenické biblické hodiny v Centru Jana XXIII, pokračujeme v nich na naší faře. I tady mají ekumenický ráz – navštěvují je příslušníci jiných církví v Hlinsku. Konaly se 14x s průměrnou účastí 7 lidí. Probírali jsme knihu Ezdráš a Nehemiáš. Biblické hodiny v Domově seniorů Drachtinka skončily v polovině roku, členové naší církve zemřeli a ostatní duchovní péči tam převzal katolický farář. Biblické hodiny pro děti se konaly jenom v loňském školním roce, konaly se 17x s průměrnou účastí 4 děti; od září nepokračují pro nedostatek dětí. Po celý rok i o prázdninách probíhají na faře nebo u sestry Filipové pravidelná setkání s modlitbami. Konaly se 28x s průměrnou účastí 5 lidí.

Náš sbor vlastní dvě budovy – Tvrz a faru. Bohoslužby se po většinu roku konají na Tvrzi, jen v zimě (kvůli nákladům na topení) přecházíme na faru. K 31. 12. 2017 vykazoval náš sbor 84 členů. V loňském roce zemřela sestra M. Němcová.

V průběhu roku jsme měli možnost zúčastnit se různých akcí v Hlinsku i mimo Hlinsko a někdy se podílet i na jejich přípravě.

 

Akce ve sboru:

19.3.  – seniorátní setkání předčitatelů na faře

  1. - koncert Dana Juna na Tvrzi

  5.6. - ekumenické bohoslužby na Tvrzi

30.11. - koncert Karla Plocka na Tvrzi

  1. - seniorátní setkání mládeže na Tvrzi

Akce mimo sbor:

  1. - setkání v Azylovém domě v Hamrech

  2. - seniorátní bál v Proseči

25.3. - setkání presbyterů v Praze

17.4. - bohoslužby ve věznici ve Světlé nad Sázavou

18.4. - setkání dobrovolníků v Hamrech

29.4.-5.5. - kurz laiků v Janských Lázních

  6.6. - setkání dobrovolníků v Hamrech

  9.6. - Noc kostelů v kostele ŘKC

24.6. - Den dětí v Hamrech

19.-26.8. – tábor pro prarodiče s vnoučaty v Bělči

21.9. - setkání dobrovolníků v Hamrech

14.12. - ekumenické adventní bohoslužby v Husově sboru

26.12. - bohoslužby ve věznici ve Světlé nad Sázavou

Hlinsko, březen 2018