Informace o nás

O našem sboru

Jsme malý sbor Českobratrské církve evangelické (běžně nazývané evangelická církev), a v rámci křesťanství patříme do rodiny protestantských církví. Vyznáváme víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Tato víra v Boha, který Zemi daroval život, přišel světu na pomoc jako Ježíš Kristus a stále v něm působí, nás spojuje s křesťany všech vyznání a všech dob. Svou víru prožíváme, sdílíme a snažíme se šířit s důrazem na stále živou inspiraci a autoritu Bible, prostě, s ohledem na radosti a starosti dnešního světa. Naše církev při tom navazuje v různé míře na tradici prvotní církve, staré Jednoty bratrské, na tradici husitskou, kalvínskou a luterskou.

Začátky našeho sboru spadají do roku 1912, kdy byly v Hlinsku slaveny první evangelické bohoslužby. Samostatný sbor vznikl po druhé světové válce v červnu 1946. V současnosti za svůj hlavní úkol považujeme poskytování zázemí pro křesťanský život lidí ve sboru, svědectví víry a připravenost ke službě potřebným lidem v nouzi.

Rozvíjíme ekumenické vztahy a aktivně spolupracujeme s ostatními církvemi v Hlinsku. V roce 2011 jsme se jako první církev v Hlinsku s  úspěchem zapojili do mezinárodní akce „Noc kostelů“. (Na reportáž místní televize z roku 2016 se můžete podívat: https://www.ahp.cz/videos/noc-kostelu-tentokrat-ve-tvrzi/ .

 

Odkazy s podrobnějšími informacemi

Pokud vás zajímají otázky spojené s životem, učením nebo historií naší církve, můžete navštívit následující stránky:

 

Oficiální stránky ČCE:      https://www.e-cirkev.cz/

Evangelický rozcestník:    https://www.evangnet.cz

Stránky mládeže:             https://mladez.evangnet.cz/

Stránky mládeže našeho seniorátu:     https://policska-mladez.evangnet.cz/

 

 

Něco více o historii sboru

            V prosinci roku 1912 byly v dívčí škole slaveny první evangelické bohoslužby v Hlinsku. Tehdy ještě nešlo o samostatný církevní sbor, ale o kazatelskou stanici sboru v Rané.

            Začátky byly skrovné a církevní práce rostla bez vlastního faráře a vlastních budov pomalu. Bohoslužby se konaly nejprve v různých pronajatých prostorách a od roku 1926 v Husově sboru Církve československé husitské. Práce a počet členů se postupně rozrůstaly, a tak byla v roce 1945 podána žádost o osamostatnění sboru. Ten byl ustaven k 1. červnu 1946.

            Z vlastních prostředků zakoupil sbor pozemek v centru města pro výstavbu sborového domu. Po únoru 1948 už ale nikdy nezískal povolení k jeho stavbě. Až v roce 1972 se sboru podařilo od soukromého majitele pronajmout na dobu deseti let zchátralou budovu středověké tvrze, kterou se za velké finanční a pracovní obětavosti členů sboru podařilo přestavět na modlitebnu. Tím také byla nejstarší budova v Hlinsku zachráněna před naprostou devastací. V roce 1980 byla „Tvrz“ odkoupena a sbor se tím na dlouhou dobu zadlužil.

            Sbor nadále neměl pro svého kazatele byt, proto jeho činnost často řídil farář některého sousedního sboru (tzv. administrace).

            Vedení sboru několikrát jednalo o zakoupení domu vhodného pro přestavbu na faru, ale hlinecký Městský národní výbor to nedovolil. Mezitím přišel sbor i o svůj pozemek v centru města a náhradou dostal pozemek na jeho okraji. Ale i toho se musel ve prospěch města vzdát. Výměnou za to získal povolení koupit vilku v Straněnské ulici, kterou upravil na faru a časem přistavěl sborovou místnost.

            Od roku 1988 až do dnešního dne má tedy sbor v Hlinsku vlastního faráře. Stal se jím Miroslav Čejka, od roku 2012 většinu úvazku převzala Naděje Čejková, M. Čejka pracuje jako vězeňský kaplan ve Světlé nad Sázavou. Nezapomínáme ani na své bývalé faráře Jiřího Vojtěchovského, Bohumíra Sedliského a ostatní kazatele.

             V současnosti je náš malý hlinecký sbor sborem městského typu, ale nejsme uzavřené společenství. Jsme otevřeni pro setkání s každým, kdo o něj stojí.