Farní sbor Českobratrské církve evangelické Hlinsko

Vítejte :-)

Postní a velikonoční bohoslužby se letos

v našem sboru budou konat takto:

 

                    18. března               5. neděle v postu                 9.00 h.

                                                                 sborové shromáždění

 25. března                  Květná neděle                      9.00 h.

                                               (letní čas)

                    29. března                Zelený čtvrtek                      17,00 h.

                                            pašije, sv. Večeře Páně

                    30. března                Velký pátek                          17,00 h.

                                                                 sv. Večeře Páně

                      1. dubna                 Boží hod velikonoční               9,00 h.

                                                                  sv. Večeře Páně

 

Všechna postní a velikonoční shromáždění se budou konat na faře. V modlitebně na Tvrzi se budeme scházet tento rok opět od května.


Těšíme se na Vás.

Bohoslužby na tvrzi v 9:00

U Tvrze 295

   V zimním období (zpravidla od ledna) se konají    na faře (Straněnská 837).

Kazatelé:
Naděje Čejková
Miroslav Čejka