Farní sbor Českobratrské církve evangelické Hlinsko

Vítejte :-)

 

         Bohoslužby v zimním období se konají ve sborovém sále na faře.

Návrat zpět do modlitebny po zimě bude rozhodnut podle počasí a oznámen.
(Pokud byste potřebovali kdykoli pomoci s dopravou, neváhejte a zavolejte sestře farářce Čejkové, tel. 604 284 774, pravidelně zajíždíme na sídliště.)

Těšíme se na Vás.

Bohoslužby na tvrzi v 9:00

U Tvrze 295

   V zimním období (zpravidla od ledna) se konají    na faře (Straněnská 837).

Kazatelé:
Naděje Čejková
Miroslav Čejka