Pravidelná setkání

Bohoslužby:                                 neděle v 9:00 v modlitebně (v zimě na faře)

Biblické hodiny: pro děti:          čtvrtek v 16.00 na faře

                            pro dospělé: úterý v 18.00 na faře

                                                       pátek v 15.00 v Domově seniorů Drachtinka  

Setkání s modlitbami:                    čtvrtek v 9.30 zpravidla na faře

Staršovstvo:                                             první nebo druhé pondělí v měsíci v 18.30 na faře