Farní sbor Českobratrské církve evangelické Hlinsko

Vítejte :-)

Velikonoční bohoslužby se letos v našem sboru

 budou konat takto:

13. dubna   Zelený čtvrtek   17,00 h.   pašije

14. dubna   Velký pátek       15.00 h.   pašije na Drachtince

                                       17,00 h.; sv. Večeře Páně

16. dubna   Boží hod velikonoční    9,00 h.; sv. Večeře Páně

 

Všechny bohoslužby se budou konat na faře, do modlitebny se vrátíme

 v květnu.           

     

Od října pořádáme pro členy i pro širokou veřejnost Hovory o víře.
Zveme ty, kteří se chtějí (nezávazně) seznámit se základy křesťanské víry. Ty, kteří se zajímají o otázky spojené s historií nebo se současností církví. Ty, kteří se chtějí zeptat, jak řešíme problémy všedního dne.
K rozhovorům se scházíme (až na výjimky) v úterý na evangelické faře v 18 hodin.
Máte-li zájem, bez obav se ozvěte a přijďte.

 

Těšíme se na Vás.

Bohoslužby na tvrzi v 9:00

U Tvrze 295

   V zimním období (zpravidla od ledna) se konají    na faře (Straněnská 837).

Kazatelé:
Naděje Čejková
Miroslav Čejka